عضویت در کانال تلگرامی
نمونه گواهی نمایه SID
نمونه گواهی نمایه SID

به اطلاع محققین ارجمند می رساند که بر اساس تفاهمنامه با مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی کشور امکان نمایه و صدور گواهی نامه برای مقالات پذیرفته شده فراهم می باشد. نمونه گواهی SID را در تصویر ملاحظه می فرمایید. جهت درخواست گواهی یادشده پس از اطمینان از پذیرش مقاله خود، با ورود به صفحه کاربری قسمت ثبت خدمات و تعرفه ها در بخش خدمات ویژه گزینه موردنظر ( نمایه و یا نمایه و گواهی SID) را به تعداد مورد نظر مشخص و پس از تایید تعرفه را به صورت آنلاین پرداخت نمایید.


1399/04/18 (1 سال قبل )