عضویت در کانال تلگرامی
دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود مراتب حمايت علمي و معنوي خود را از دومين كنفرانس بين المللي  و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق اعلام كرد.


1398/05/08 (1 سال قبل )