عضویت در کانال تلگرامی
دریافت گواهی نامه بین المللی ESC
دریافت گواهی نامه بین المللی ESC

گواهی نامه های متقاضیان" گواهی نامه بین المللی ESC" سومین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق دریافت شدند.

شما را به ثبت نام و ارسال مقاله به"چهارمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق " دعوت می نماییم.


1399/09/21 (1 سال قبل )