عضویت در کانال تلگرامی
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود یکی از مشارکت کنندگان مهم "سومين كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق"می باشند. بدینوسیله از اساتید محترم و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی جهت ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس دعوت بعمل می آید.


1399/08/26 (1 سال قبل )