عضویت در کانال تلگرامی
شیوه برگزاری کنفرانس
شیوه برگزاری کنفرانس

با توجه به تداوم وضعیت کرونا؛ کنفرانس به صورت ویدئو کنفرانس و در بستر فضای مجازی دانشگاه تهران برگزار می شود.


1399/08/22 (1 سال قبل )