عضویت در کانال تلگرامی
تعدیل تعرفه ها

به منظور پشتیبانی از کوشش های علمی پژوهشگران ارجمند' تعرفه های کنفرانس از امروز  تا 30 آبان ماه ۱۳۹۹ به نرخ های سال ۱۳۹۷ برگشت داده شد.


1399/07/09 (1 سال قبل )