عضویت در کانال تلگرامی
تمدید مهلت ارسال مقالات
تمدید مهلت ارسال مقالات

نظر به درخواست های مکرر پژوهشگران ارجمند، شورای سیاستگذاری کنفرانس با تمدید مهلت ارسال مقالات تا پایان روز پنجشنبه 2 مرداد 1399 موافقت کرد. لطفا در ثبت نام و ارسال مقالات خود تسریع نموده و آن را به پایان موعد ارسال مقالات موکول نفرمایید.


1399/04/29 (1 سال قبل )