عضویت در کانال تلگرامی
دانشگاه قم
دانشگاه قم

دانشگاه قم به جمع مشاركت كنندگان در كنفرانس پيوست و سركار خانم دكتر صديقه خورشيد را به عنوان عضو كميته علمي كنفرانس معرفي نمود.


1398/06/11 (1 سال قبل )