عضویت در کانال تلگرامی
انتشار مقالات دوره ششم کنفرانس

مجموعه مقالات پذیرفته شده دوره ششم کنفرانس به صورت تمام متن در پایگاه علمی مرجع دانش منتشر شد.
لینک انتشار


1401/04/25 (7 ماه قبل)