عضویت در کانال تلگرامی
کداختصاصی کنفرانس

به دوره هفتم کنفرانس کد اختصاصی برای انتشار تمام متن مقالات پذیرفته شده دوره هفتم تعلق گرفت.
لینک کد اختصاصی


1401/04/25 (1 سال قبل )